ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี จำนวน 13 โครงการ ประจำปี2565

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่องประกาศราคากลางงบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี  โดยวิธีการเจาะจงราคา ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี