จุดเฝ้าระวัง หมู่ 101.หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน   2.ศาลากลางหมู่บ้าน
3.หน้าบ้านสท.จุ้ย