จุดเฝ้าระวัง หมู่ 9

1.แยกเจ้าสัว  2.ซอยพลโทศักดิ์ชาย 
3.หมู่บ้านขวัญนคร  4.หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ 1-3