จุดเฝ้าระวัง หมู่ 81.ทางไปโคกกรวด  2.ซอยข้างศาลา
3.ปากทางประตู 3