จุดเฝ้าระวัง หมู่ 61.แยกมาบเอื้อง 2.หมู่บ้านเอี้องงามวิลล์
3.ระหว่างซอยคอกม้า 4.ถนนหลัตลอด มทส.
5.ซอยคอกม้า 6.หลังหมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์
7.ถนนใน มทส.