จุดเฝ้าระวัง หมู่ 51.แยกสันอ่าง 2.หลังโรงเรียนอ่างห้วยยาง
3.หน้าโรงเรียนอ่างห้วยยาง 4.หน้าค่ายลูกเสือ
5.ทางเข้าวัดหนองบง 6.แยกหนองบง
7.หลังค่ายลูกเสือ 8.ทางเข้าประตู 4
9.หน้าเทศบาล