จุดเฝ้าระวัง หมู่ 41.ร้านอาหารลุงเจือ 2.โค้งบ้านหมอแนบ
3.บ้าน อพปร. จรัญ 4.หอจิงโจ้
5.แยกตะเภาทอง 6.อู่ช่างศาล