จุดเฝ้าระวัง หมู่ 3 1.แยกประปายางใหญ่ 2.อู่ซ่อมรถ 

 
 3.โค้งศาลปู่ตา  4.โค้งวัดยางใหญ่

 
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ  6.ชุมชนยางใหญ่แยกหนองบง
 
 7.ซอยองค์การ  8.แยกหมู่บ้านประกอบ

 
 9.โค้งบ้านตาเชียร