โรงพยาบาลในพื้นที่

 


ข้อมูลสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสัตว์

 

ตารางข้อมูลสถานพยาบาล อยู่ในพื้นที่ตำบลสุรนารี
ชื่อสถานที่ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรฯ หมายเหตุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่ บ้านยางใหญ่  หมู่ที่ 3 044-938-262  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-223-600  

 

ตารางข้อมูลสถานพยาบาลรักษาสัตว์ อยู่ในพื้นที่ตำบลสุรนารี
ชื่อสถานที่ ชื่อเจ้าของกิจการ    สถานที่ตั้ง เบอร์โทรฯ   หมายเหตุ
1.คลีนิกรักษาสัตว์ เพ็ท บัดดี้  น.ส.ปนัดดา  เนตรพุดซา 187 ม.4  ต.สุรนารี -  

 

ตารางข้อมูลมวลชน ในพื้นที่ตำบลสุรนารี
กลุ่มมวลขน จำนวน(คน) หมายเหตุ
1. อสม. 250  
2. อปพร. 150  
3. ตำรวจบ้าน 90  
4. ลูกเสือชาวบ้าน     80  
5. แม่บ้าน 50 50  
รวม 620