เทศบาลตำบลสุรนารี

นายบรรจบ  ม่วงแม้น
นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี
โทร. 081-8794773


เทศบาลตำบลสุรนารี

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  ณรงค์
ปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
โทร. 081-2660037

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสุรนารี คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"ภาพกิจกรรม                                 อ่านกิจกรรมทั้งหมด

     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสุรนารี (ดนตรีบำบัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..>>>     โครงการจิตอาสาสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย "ปฐมวัยเดินทางสร้างความสุขให้น้อง"..>>>     โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น ..>>>ข่าวประกาศ
 1. จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างลานเครื่องออกกำลังกายสาธารณะ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 6

 2. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87 - 8241 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 5

 3. จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-9286 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 5

 4. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 5

 5. ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 8

 6. จ้างซ่อมถนนลาดยางเป็น ค.ส.ล.ณ บริเวณซอยวัดศรีสุรโยธิน หมู่ 2 บ้านโนนไม้แดง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566 6

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมสระน้ำ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านหนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 94
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ณ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 3(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 166
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย1 ย่าโม 8 (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 167
 4. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 ก.พ. 66 177
 5. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4 จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
26 ม.ค. 66 168
 6. ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
17 ม.ค. 66 180
 1. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 17 ส.ค. 66 37
 2. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 17 ส.ค. 66 48
 3. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 97
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 149
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 158
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ณ บริเวณซอย1 ย่าโม8 หมู่ที่1 เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 165
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลสุรนารี 12 เม.ย. 66 133
 2. ประกาศผู้ชนะ งานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 เม.ย. 66 165
 3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยกลางบ้าน บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลสุรนารี 15 ก.พ. 66 143
 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1 บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
27 ม.ค. 66 164
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
11 ม.ค. 66 168
 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4 ด้วยวิธีเจาะจงราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เทศบาลตำบลสุรนารี
9 ม.ค. 66 204

E-Service


ร้องเรียน

แบบประเมิน


แจ้งเบาะแสติดต่อเทศบาล


วีดีโอ กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบล

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์กระดานถาม ตอบ                                    ตั้งกระทู้ใหม่      อ่านทั้งหมด

ที่ดิน ภบท.5 โดย นุ๊ก 5 เม.ย. 66 0 169
ถนนยังไม่ทำต่อ โดย ฝ้าย 15 ก.พ. 66 1 203
ลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างไรค่ะ โดย ประชาชน 24 ธ.ค. 65 1 205
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 24 ธ.ค. 65 1 202


สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.46.172
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 93 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1940 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16741 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 478336 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ธันวาคม 2547


รวมลิงค์