เทศบาลตำบลสุรนารี

นายบรรจบ  ม่วงแม้น
นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี
โทร. 081-8794773


เทศบาลตำบลสุรนารี

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  ณรงค์
ปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
โทร. 081-2660037

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสุรนารี คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"ภาพกิจกรรม                                 อ่านกิจกรรมทั้งหมด

     โครงการการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3..>>>     โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการรำโทนโคราช ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์                               อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ
 1. จ้างก่อสร้างปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บริเวณ ซอยโรงสี หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้าตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 5

 2. จ้างก่อสร้างปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ บริเวณสายทาง ทถ ๒๐๑๐ ถึงทางเข้าวัดศรีสุรโยธิน หมู่ที่ 6 บ้านมาบเอื้อง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 3

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ณ บริเวณซอยเถกิงพล 8 หมู่ที่ 10 บ้านท้าวสุระ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566 3

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ณ บริเวณซอยเถกิงพล 8 หมู่ที่ 10 บ้านท้าวสุระ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566 4

 5. จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ณ บริเวณ ซอยป้าสังเวียน หมู่ที่ ๑ บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566 6

 6. ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 6

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมสระน้ำ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านหนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 179
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ณ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 3(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 252
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย1 ย่าโม 8 (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 261
 4. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 ก.พ. 66 266
 5. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4 จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
26 ม.ค. 66 252
 6. ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
17 ม.ค. 66 277
 1. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลสุรนารี 4 ธ.ค. 66 13
 2. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลสุรนารี 4 ธ.ค. 66 14
 3. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลสุรนารี 4 ธ.ค. 66 13
 4. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลสุรนารี 4 ธ.ค. 66 15
 5. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสุรนารี 4 ธ.ค. 66 14
 6. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 2 พ.ย. 66 51
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลสุรนารี 12 เม.ย. 66 207
 2. ประกาศผู้ชนะ งานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 เม.ย. 66 251
 3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยกลางบ้าน บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลสุรนารี 15 ก.พ. 66 220
 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1 บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
27 ม.ค. 66 259
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
11 ม.ค. 66 253
 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4 ด้วยวิธีเจาะจงราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เทศบาลตำบลสุรนารี
9 ม.ค. 66 297

E-Service


ร้องเรียน

แบบประเมิน


แจ้งเบาะแสติดต่อเทศบาล


วีดีโอ กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบล

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.48.243
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 978 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 24127 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 485722 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ธันวาคม 2547


รวมลิงค์